Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản đầu tư » Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment