Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản chính sách » V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment