Home » TƯ VẤN DOANH NGHIỆP » Tư vấn tách công ty » Tư vấn tách công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn tách công ty 100% vốn nước ngoài

1. Quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:

- Tư vấn thủ tục họp Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

- Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty mới;

- Danh sách thành viên/cổ đông công ty mới;

- Điều lệ công ty

3. Cam kết dịch vụ sau thành lập:

- Tư vấn hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục tại trụ sở công ty BVL LawFirm;

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment