Home » THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP » Thành lập hộ kinh doanh cá thể » Tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình hộ kinh doanh cá thể:

Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;

Tư vấn về phương thức quản lý;

Tư vấn về vốn đầu tư của hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn về tăng, giảm vốn đầu tư

Các vấn đề khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Giấy ủy quyền;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện;

4. Cam kết sau thành lập:

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho hộ kinh doanh cá thể;

Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống website của Tư Vấn Việt

Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment