Home » TƯ VẤN ĐẦU TƯ » Tư vấn đấu tư vào VN » THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục  đầu tư tại Việt Nam.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

- Trình tự thực hiện:

. Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.

. Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh.

. UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.

. UBND cấp tỉnh  cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

. Nộp trực tiếp.

. Nộp qua bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp.

. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.

. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment