Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2015

Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2015

Tăng lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 – 400.000 đồng/tháng, cụ thể như sau: Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng); Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng); Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người chưa qua đào tạo và phải cao hơn ít nhất 7% với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề).

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment