Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động

Câu hỏi: Tôi là công dân Trung Quốc, có bằng Thạc sỹ ngành sợi đã trên 60 tuổi nhưng được […]