Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật lao động » Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

Số hiệu147/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành:22/01/2008
Người ký:Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file:Quyet dinh thanh lap Cuc ATLD 2008.doc
Dung lượng:1,711,616 bytes

Download tại đây

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment