Home » TƯ VẤN ĐẦU TƯ » Tư vấn lập dự án » Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500

Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 (Điều 26-NĐ08): (1.1) Sau khi đã có những thông tin về quy hoạch của khu đất dự kiến xây dựng công trình, nhà đầu tư tổ chức lập hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đính kèm Đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gởi tới cơ quan thẩm quyền (1.2) Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 02 bộ, mỗi bộ gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ:

Phần thuyết minh:

(1) Đơn đề nghị phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 theo mẫu M2/PDQH – kèm theo hướng dẫn này;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp trong nước) và Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp nước ngoài);

(3) Bản sao hợp đồng thuê đất, biên bản bàn giao ranh, mốc khu đất, bàn giao mặt bằng;

(4) Thuyết minh thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500;

(5) Pháp nhân đơn vị thiết kế và hợp đồng thiết kế (hoặc ủy quyền );

(6) Đĩa CD lưu trữ toàn bộ văn bản và bản vẽ.

Phần bản vẽ:

(1) Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000;

(2) Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500;

(3) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tỷ lệ 1/500;

(4) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (thể hiện riêng từng bộ môn) tỷ lệ 1/500;

(5) Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ 1/500;

(6) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/500;

(7) Phối cảnh công trình (khổ A3) + Mô hình tỷ lệ 1/500;

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment