Home » Pháp Luật thuế » Tài Chính - Ngân hàng » Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment