Home » Pháp Luật thuế » Thuế nhà đất » Nộp thuế TNCN trường hợp không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ hoạt động cho thuê nhà

Nộp thuế TNCN trường hợp không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ hoạt động cho thuê nhà

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment