Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Người thân thích mới được mang thai hộ 2015

Người thân thích mới được mang thai hộ 2015

Người thân thích mới được mang thai hộ(  Tuổi kết hôn với nữ phải đủ 18 tuổi kể từ 2015)

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định nâng độ tuổi kết hôn của nữ thành đủ 18 tuổi thay vì vừa bước qua tuổi 18 như trước.

Luật cũng cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tuy nhiên người mang thai hộ chỉ được mang thai hộ một lần và phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; ở độ tuổi phù hợp, có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý và đã từng sinh con.

Luật mới bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” nhưng quy định cụ thể “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính-Khoản 2 Điều 8”. Như vậy những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn tuy nhiên sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment