Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Miễn giấy phép xây dựng một số công trình từ 2015

Miễn giấy phép xây dựng một số công trình từ 2015

Miễn giấy phép xây dựng một số công trình

Luật Xây dựng 2014 quy định miễn giấy phép với các công trình thuộc dự án được Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư, công trình xây dựng tạm phục vụ cho công trình chính.

Những công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, chế xuất, công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được thẩm định và phê duyệt hoặc nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị có quy mô dưới 7 tầng, diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt… cũng được miễn loại giấy phép trên.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment