Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Không phải xin phép mạng xã hội từ 2015

Không phải xin phép mạng xã hội từ 2015

Bán hàng trên mạng xã hội không phải nộp thuế

Theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử của Bộ Công Thương, người bán trên mạng xã hội không phải đăng ký với Bộ Công Thương và nộp thuế.

Cùng với đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh gồm: súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; rượu các loại; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến và các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với thông tin đăng tải trên website của mình bằng các cơ chế lọc tin tự động, hoặc bằng các biện pháp kỹ thuật cụ thể đối với các thông tin đưa lên không đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định.

Một điểm đáng chú ý được nữa được nêu trong g về quản lý website thương mại điện tử của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử vừa là website thương mại điện tử bán hàng vừa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, phải thông báo với đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2015 và thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/6/2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment