Home » SỞ HỮU TRÍ TUỆ » Bản quyền tác giả » HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Tài liệu và thông tin cần cung cấp:

1. Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn.

2. Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của người nôp đơn (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn).

3. Bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh (yêu cầu nộp đồng thời với đơn).

4. Bản thuyết minh về đặc thù chất lượng của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá trong đó có xác nhận của cơ quan quản lý chất lượng hàng hoá của trung ương hoặc của địa phương nơi có tên gọi xuất xứ hàng hoá rằng sản phẩm do người nộp đơn sản xuất hoặc kinh doanh có tính chất, chất lượng đặc thù và được sản xuất tại vùng lãnh thổ tương ứng với tên gọi xuât xứ hàng hoá (nộp đồng thời với đơn).

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment