Home » TƯ VẤN ĐẦU TƯ » Tư vấn bất động sản » Hồ sơ dự án giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản

Hồ sơ dự án giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi cho sàn giao dịch bất động sản 01 bộ hồ sơ pháp lý chứng minh nhà ở thương mại đủ điều kiện được giao dịch qua sàn bao gồm bản sao các loại giấy tờ sau đây:

-      Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền;

-      Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt hoặc bản vẽ tổng mặt bằng của dự án (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch tỷ lệ 1/500);

-      Quyết định phê duyệt dự án;

-      Quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cả dự án;

-      Giấy phép xây dựng đối với trường hợp nhà ở phải có giấy phép xây dựng;

-      Bản vẽ thiết kế của từng loại nhà ở được bán, cho thuê, cho thuê mua đã được phê duyệt;

-      Biên bản nghiệm thu kỹ thuật về việc đã xây dựng xong phần móng của công trình nhà ở.

-      Thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ hoàn công

-     Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

 

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment