Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Hàng nghìn mặt hàng giảm thuế suất còn 0% 2015

Hàng nghìn mặt hàng giảm thuế suất còn 0% 2015

Hàng nghìn mặt hàng giảm thuế suất còn 0%

Nhằm thực hiện cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do, từ 1/1/2015, Việt Nam sẽ hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ thuế quan trong ASEAN vào năm 2015, chỉ có 7% dòng thuế được linh hoạt đến 2018.

Bộ Tài chính vừa ban thông tin chi tiết nội dung 5 Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015 – 2018.

Tại Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015 – 2018, Việt Nam sẽ phải hoàn thành cơ bản việc xóa bỏ thuế quan trong ASEAN vào năm 2015, chỉ có 7% dòng thuế được linh hoạt đến 2018.

Tính đến thời điểm từ năm 2015, Việt Nam sẽ cắt giảm thêm 1.715 dòng thuế từ thuế suất hiện hành 5% xuống 0%, theo đó có khoảng 90% số dòng thuế của Biểu ATIGA (Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) có mức thuế suất 0%, và 97% số dòng thuế 0% vào năm 2018.

Đối với Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, thay thế Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đến năm 2015, mức thuế suất trong biểu ASEAN-Trung Quốc có 3691 dòng thuế giảm thuế suất xuống 0% so với năm 2014 (nâng số dòng thuế cắt giảm về 0% là 84,11%), tập trung vào các nhóm mặt hàng như dầu mỡ động thực vật, chất dẻo & chất dẻo nguyên liệu, đồ nội thất & các sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng, máy vi tính và các sản phẩm linh kiện điện tử, vải may mặc, nguyên phụ liệu dệt may, da giầy, sản phẩm dệt may, và 1 số sản phẩm sắt thép.

Ngoài những thông tin trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân, ASEAN-Ấn Độ và ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018. Theo cam kết này, hàng nghìn mặt hàng cũng được cắt giảm thuế suất kể từ năm 2015.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment