Home » SỞ HỮU TRÍ TUỆ » Bản quyền tác giả » Giấy chứng nhận bản quyền

Giấy chứng nhận bản quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bản quyền: Cục Bản Quyền Tác giả.
Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính bao gồm (tham khảo mẫu kèm theo):
- Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;
- Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);
- Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;
- Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;
- Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;
- 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm
- Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.
Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này:
+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;
+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.
+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;
+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu;
Mẫu hồ sơ tham khảo:
1.Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả;
2. Mẫu giấy cam đoan;
3. Mẫu giấy xác nhận;
4. Mẫu giấy ủy quyền;
5. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính;
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment