Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Giao quyền phụ trách, điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011

Giao quyền phụ trách, điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment