Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Chậm nộp bảo hiểm y tế lãi tăng gấp đôi từ 2015

Chậm nộp bảo hiểm y tế lãi tăng gấp đôi từ 2015

Chậm nộp bảo hiểm y tế, lãi tăng gấp đôi

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có nhiều quy định mới.

Như cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thuộc diện phải đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì buộc phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng (tăng gấp đôi so với trước đây).

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment