Home » Pháp Luật thuế » Thuế nhà đất » Cách xác định tiền cho thuê trước khi tính thuế trường hợp người cho thuê nhà chỉ muốn nhận tiền thuê nhà, bên thuê phải tự tính thuế GTGT (VAT), thuế

Cách xác định tiền cho thuê trước khi tính thuế trường hợp người cho thuê nhà chỉ muốn nhận tiền thuê nhà, bên thuê phải tự tính thuế GTGT (VAT), thuế

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment