Home » Pháp Luật thuế » Thuế nhà đất » Cách tính số thuế GTGT trường hợp cá nhân cho thuê nhà không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ

Cách tính số thuế GTGT trường hợp cá nhân cho thuê nhà không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment