Home » DỊCH VỤ LUẬT SƯ » Tư vấn kế toán » Các nước đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

Các nước đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VỚI VIỆT NAM

 

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thunhập với hơn 40 nước trên thế giới.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế  hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Các hiệp định Việt nam đã ký kết:

 

TTTên nướcNgày kýHiệu lực ngày
01Ôxtrâylia13/10/1992 Hà Nội30/12/1992
02Pháp10/02/1993 Hà Nội01/7/1994
03Thái Lan23/12/1992 Hà Nội29/12/1992
04Nga27/5/1993 Hà Nội21/3/1996
05Thụy Điển24/3/1994 Stockholm08/8/1994
06Hàn Quốc20/5/1994 Hà Nội11/9/1994
07Anh09/4/1994 Hà Nội15/12/1994
08Singapore02/3/1994 Hà Nội09/9/1994
09Ân Độ07/9/1994 Hà Nội02/02/1995
10Hung-ga-ri26/8/1994 Budapest30/6/1995
11Ba Lan31/8/1994 Vác-sa-va28/01/1995
12Hà Lan24/01/1995 Hague25/10/1995
13Trung Quốc17/5/1995 Bắc Kinh18/10/1996
14Đan Mạch31/5/1995 Copenhagen24/4/1996
15Na uy01/6/1995 Oslo14/4/1996
16Nhật Bản24/10/1995 Hà Nội31/12/1995
17Đức16/11/1995 Hà Nội27/12/1996
18Rumani08/7/1995 Hà Nội24/4/1996
19Ma-lai-xi-a07/9/1995 KualaLumpur13/8/1996
20Lào14/01/1996 Viên-chăn30/9/1996
21Bỉ28/02/1996 Hà Nội25/6/1999
22Lúc-xăm-bua04/3/1996 Hà Nội19/5/1998
23Udơbêkixtăng28/3/1996 Hà Nội16/8/1996
24Ucraina08/4/1996 Hà Nội22/11/1996
25Thuỵ Sĩ06/5/1996 Hà Nội12/10/1997
26Mông Cổ09/5/1996 Ulan Bator11/10/1996
27Bun-ga-ri24/5/1996 Hà Nội04/10/1996
28Italia26/11/1996 Hà Nội20/02/1999
29Bê-la-rút24/4/1997 Hà Nội26/12/1997
30Séc23/5/1997 Praha03/02/1998
31Ca-na-đa14/11/1997 Hà Nội16/12/1998

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment