Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản hành chính » Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment