Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật lao động » Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Số hiệu68 /2008/ QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành:29/12/2008
Người ký:Thứ trưởng
Tên file:quyet dinh 68.doc
Dung lượng:1,478,144 bytes

Download tại đây

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment