Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế?

Tại công văn số 1982/TCT-CS ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 2078/CT-KK.KTT ngày 02/04/2009 của Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Khoản 2 Điều 31 Luật quản lý thuế quy định: “2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm: a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp; b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính; c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.”. - Khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: “a) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm; b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý; c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.” - Điểm 1.1 khoản 1 mục IV phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: “Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, nhưng theo quy định phải nộp hồ sơ khai thuế tạm tính nộp theo tháng, quý, nếu hồ sơ khai thuế tạm nộp sau 90 ngày so với thời hạn quy định, nhưng vẫn trong thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì không xử phạt về hành vi trốn thuế, mà xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 9  Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.”. Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế cần nghiên cứu cụ thể đối với từng loại hồ sơ khai thuế để áp dụng và xử lý cho phù hợp. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ khai thuế theo năm nhưng các hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý là hồ sơ khai thuế tạm tính nộp sau 90 ngày so với thời hạn quy định, nhưng vẫn trong thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ khai thuế theo năm nhưng các hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý không phải là hồ sơ khai thuế tạm tính theo quy định thì hồ sơ khai thuế sau 90 ngày so với thời hạn quy định và phát sinh nghĩa vụ thuế bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 14  Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :