Về việc triển khai kế hoạch hành động khẩn cấpphòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

  • Bài viết
  • 07 tháng 8, 2010
  • 260 lượt xem
  • 0 bình luận
Về việc triển khai kế hoạch hành động khẩn cấpphòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

   

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

_____________

Số: 18/2005/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Việt Trì, ngày 28 tháng 10 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

___________________________

Về việc triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp

phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

và đại dịch cúm ở người

Từ tháng 2-2005 đến nay, dịch cúm ở gia cầm trên địa bàn tỉnh đã tạm thời được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới, không có bệnh nhân mới bị nhiễm vi rút cúm A (H5N1), nhưng mầm bệnh vẫn còn và đang tiềm ẩn nhiều khả năng tái phát dịch trên diện rộng nhất là khi mùa đông đang đến gần.

Lịch sử thế giới hơn 100 năm qua đã xảy ra 4 đại dịch cúm có nguồn gốc từ gia cầm đã làm chết hàng trăm triệu người. Thời gian gần đây, dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người vẫn xảy ra ở nhiều nước trong khu vực và trên toàn cầu. Theo cảnh báo của các tổ chức: Y tế thế giới (WHO), thú y thế giới (OIE), tổ chức Nông lương thế giới (FAO), thế giới đang đứng trước nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người. Đứng trước thảm hoạ có thể xảy ra, nhiều nước trên thế giới đã xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp để chủ động đối phó khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.

Để chủ động đối phó với tinh thần nỗ lực cao nhất, không để dịch bệnh xảy ra và ít gây thiệt hại nhất khi có dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện khẩn cấp các nội dung sau đây:

1. Triển khai nghiêm túc, đồng bộ kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người. Việc này phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của mỗi người dân. Phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp SARS và cúm ở người của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người trình UBND tỉnh phê duyệt để khẩn trương triển khai thực hiện với tinh thần chủ động cao nhất.

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị căn cứ kế hoạch hành động khẩn cấp đã được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng ngay kế hoạch hành động khẩn cấp của ngành, địa phương, đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp, không để xảy ra và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có dịch.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế căn cứ đề cương tuyên truyền của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, nghiên cứu, cụ thể hoá việc tuyên truyền về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình của tỉnh Phú Thọ.

Sở Văn hoá Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Sở Y tế và các tổ chức liên quan tuyên truyền kịp thời kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người để mọi người dân biết tự giác chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Không đưa tin vội vàng, thiếu chính xác.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng Sở Y tế xây dựng kế hoạch và chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai đợt tiêu độc, khử trùng ở tất cả các xã, phường, thị trấn, nhất là các cơ sở chăn nuôi, ấp trứng gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia cầm, chuồng trại chăn nuôi ở xã, phường, các hộ chăn nuôi gia cầm, chỉ đạo các cơ sở chăn nuôi tập trung tự bỏ kinh phí và tiến hành thực hiện vệ sinh, tiêu độc tại cơ sở mình dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, ngành Thú y và Y tế.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc tiêm vác xin phòng bệnh cúm gia cầm đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt quản lý chặt chẽ đàn gia cầm sau tiêm phòng; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, các sở, ngành liên quan chỉ đạo ngay việc tạm thời hạn chế phát triển nuôi gia cầm ở vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh (nơi đã phát sinh ổ dịch, thành phố, thị xã, những nơi đông dân cư…); đề xuất chính sách hỗ trợ người chăn nuôi gia cầm chuyển sang sản xuất ngành nghề khác.

Đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm.

Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường xử lý thật nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm vi phạm quy định của Pháp luật thú y.

7. Sở Y tế:

Xây dựng ngay kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra đại dịch cúm ở người trình UBND tỉnh phê duyệt để chủ động triển khai thực hiện.

Khẩn trương đầu tư trang thiết bị và nâng cấp các cơ sở y tế để có đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân khi có đại dịch xảy ra. Mua thuốc dự phòng cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch khẩn cấp.

8. Sở Tài chính:

Bố trí ngân sách mua thuốc dự phòng, hoá chất phục vụ cho tiêu trùng khử độc, thiết bị bảo hộ an toàn phòng chống dịch; xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch của UBND tỉnh.

9. Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên quán triệt và tự giác gương mẫu thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp của tỉnh, của ngành và của địa phương.

Giao Sở Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm, dịch cúm trên người của các địa phương trong tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương để có biện pháp xử lý kịp thời. Tranh thủ sự hỗ trợ của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Đức Vượng

 

 


Hiện thuộc tính văn bản

  Tệp đính kèm
CT18UB.DOC

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :