Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận
Để phòng ngừa và khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm môi trường sản xuất nông nghiệp ngày càng tốt hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành, đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện ngay một số việc sau đây:
Số hiệu 20/2004/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/06/2004
Người ký: PTT: Phạm Gia Khiêm
Tên file: Ve viec tang cuong chi dao va to chuc thuc an toan VSLD trong san xuat nong nghiep.pdf
Dung lượng: 138,288 bytes
Download tại đây
  • TAG :