Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động .
Số hiệu 110/2002/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/12/2002
Người ký: Thủ tướng : Phan Văn Khải
Tên file: Ve viec sua dui, bo sung mot so dieu cua Nghi dunh so 06-CP ngay 20-01-1995 .doc
Dung lượng: 38,400 bytes
Download tại đây
  • TAG :