Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

  • Bài viết
  • 03 tháng 8, 2010
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận
  • TAG :