Văn bản về An toàn Hóa Chất

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận
Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động hoá chất trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác
Số hiệu 68/2005/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/05/2005
Tên file: Ve an toan hoa chat.pdf
Dung lượng: 282,692 bytes
Download tại đây
  • TAG :