Tư vấn thành lập trung cấp nghề

Bắc Việt Luật là công ty chuyên nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật. Bắc Việt Luật chuyên tư vấn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề, cung cấp hồ sơ xin thành lập trường trung cấp nghề, đại diện khách hàng nộp hồ sơcho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Bằng uy tín và mối quan hệ của mình, Bắc Việt Luật cam kết đặt hiệu quả lên hàng đầu, “hẹn sao làm vậy” với tôn chỉ tôn trọng tuyệt đối thời gian và tiền bạc của khách hàng. Dịch vụ thành lập trường trung cấp nghề của Bắc Việt Luật cụ thể bao gồm: I. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GỒM: 1. Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (Bắc Việt Luật soạn thảo ). 2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Bắc Việt Luật soạn thảo ). . 3. Bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dựkiến đào tạo 4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng ( theo quy định Bắc Việt Luật cung cấp ) 5. Dự thảo Điều lệ của trường ( Bắc Việt Luật soạn thảo) 6. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm). 7. Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường. 8. Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường (Bắc Việt Luật soạn thảo ) 9. Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường (Bắc Việt Luật soạn thảo) 10. Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường (Bắc Việt Luật soạn thảo ) 11. Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường (Bắc Việt Luật soạn thảo ) II. CÁC ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ: 1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 2. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh 3. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. 4. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó: a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo. 5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể: - Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000m2 đối với khu vực đô thị, 30.000m2đối với khu vực ngoài khác; - Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗhọc, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành; - Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp; - Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp; - Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh; - Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế; - Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. b) Thiết bị dạy và học nghề: Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. 6. Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam. 7. Chương trình, giáo trình dạy nghề: a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; b) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghềcủa trường.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật