Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh. Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ chức và hoạt động qua nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh/ Đối tượng: Các doanh nghiệp trong nước. Lợi ích mang lại cho khách hàng: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tư vấn Tái cấu trúc gồm các bước sau: Rà soát, chẩn đoán hiện trạng của doanh nghiệp, Tính toán lợi ích khi tái cơ cấu, đề ra các giải pháp thực hiện, Tái cấu trúc tài chính, Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và hoạt động, Chúng tôi có đội ngũ luật sư tư vấn hàng trăm vụ cho www.sanduan.vn về tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật