Tư vấn doanh nghiệp

TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 • Tư vấn tách công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 • Tư vấn sáp nhập công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Tư vấn sáp nhập công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Tư vấn sáp nhập công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

TÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Tư vấn tách công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chia công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 1/ Kinh doanh dịch vụ pháp lý. 2/ Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm. 3/ Kinh doanh dịch vụ ...

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM (WORK PERMIT)
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM (WORK PERMIT)
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Bộ Luật Lao động; - Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH ngày 18/3/1998 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ...

NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH
NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH (tính đến ngày 30.7.2008): I. Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006) 1. Ngân hàng ...

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CAM KẾT CHUYỂN GIAO KHÔNG BỒI HOÀN
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CAM KẾT CHUYỂN GIAO KHÔNG BỒI HOÀN
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy ...

Tư vấn Chia Công ty
Tư vấn Chia Công ty
 • Chia công ty
 • 23 tháng 6, 2011

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh, Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của chúng tôi chắc chẵn sẽ đem ...

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Tư vấn giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm xinGiayPhep.Com chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện khách hàng ...

Giấy phép tư vấn giám sát điện lực
Giấy phép tư vấn giám sát điện lực
 • Tư vấn giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Giấy phép tư vấn giám sát điện lực I. Thủ tục xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực Cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực cho quý khách hàng. Để công ...

Giấy phép hoạt động điện lực
Giấy phép hoạt động điện lực
 • Tư vấn giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Bạn đang có nhu cầu xin Giấy phép hoạt động điện lực? Bạn muốn tìm một dịch vụ xin Giấy phép hoạt động điện lực có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các ...

Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV
Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV
 • Tư vấn giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV a) Tên thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn ...

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực
 • Tư vấn giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

I. Đơn vị chủ trì, địa chỉ liên hệ 1.     Đơn vị chủ trì: Cục Điều tiết điện lực - Người chỉ đạo: Ông Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng; Ông Nguyễn Vũ Quang - ...

Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 10 tháng 6, 2011

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định các công ty nhà nước phải chuyển đổi sang Luật Doanh nghiệp trước ngày 1-7-2010. Đến nay, thời điểm này đã qua, nhưng không ít vấn đề vẫn đang tồn tại và tiếp ...

Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 10 tháng 6, 2011

Đây là phương án đơn giản hóa vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế ...