Tư vấn doanh nghiệp

Giới thiệu chung về các loại hình DN
Giới thiệu chung về các loại hình DN
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 27 tháng 6, 2011

1.      Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: a.      Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh ...

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN PHẨM CÓ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN PHẨM CÓ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
 • Giấy phép kinh doanh hóa chất
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Điều 14, chương III của Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007; - Điều 7 của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006; Điều 5, điều 9 chương II của Nghị định số ...

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU
CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU
 • Giấy phép kinh doanh rượu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Thương mại 2005; - Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; - Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương ...

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Giấy phép xuất nhập khẩu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá; - Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 hướng dẫn thực hiện theo ...

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) THUỐC LÁ
GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) THUỐC LÁ
 • Giấy phép xuất nhập khẩu
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Thương mại năm 2005; - Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; - Phần VIII Thông tư số 14 /2008/TT-BCT ...

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
 • Giấy phép thương mại
 • 24 tháng 6, 2011

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (Theo Hướng dẫn số 2938/SXD-QLN&KDBĐS ngày 5/5/2009 của Sở Xây dựng Hà nội) Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày ...

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
 • Giấy phép thương mại
 • 24 tháng 6, 2011

HƯỚNG DẪN TRÌNH TƯ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (Theo Hướng dẫn số 2938/SXD-QLN&KDBĐS ngày 5/5/2009 của Sở Xây dựng Hà nội) Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC MỞ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC MỞ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 tháng 6, 2011

LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm: - Đã thành lập doanh nghiệp hoạt động nghề kinh doanh có ngành nghề môi giới và giới ...

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI
 • Giấy phép lao động
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:   - Bộ luật lao động; - NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; - TT 08/2008 ngày 10/6/2008 ...

THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO
THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; - Nghị định của ...

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Thành lập trường học
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Nghị định 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vục khám chữa bệnh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ, BDVH (áp dụng cho hà nội, thành phố Hồ Chí Minh)
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ, BDVH (áp dụng cho hà nội, thành phố Hồ Chí Minh)
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: QĐ số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học. LUẬT SƯ TƯ ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (TƯ THỤC)
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (TƯ THỤC)
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/06/2007; - Số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Quyết định 43/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT V/v ban hành điều lệ trường THCN. LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại ...

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003 của Ban Thường vụ Quốc hội); - Nghị định của Chính phủ (Nghị định ...

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Giấy phép lao động
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định  về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; - Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
TÁCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Tư vấn tách công ty
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...