Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 10 tháng 6, 2011

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do BẮC VIỆT LUẬTcung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước thông qua ...

Luật đầu tư - Chương I Quy định chung
Luật đầu tư - Chương I Quy định chung
 • Tư vấn đầu tư
 • 08 tháng 6, 2011

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích ...

Luật đầu tư - Chương V - Mục 1
Luật đầu tư - Chương V - Mục 1
 • Tư vấn đầu tư
 • 08 tháng 6, 2011

CHƯƠNG V LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ MỤC 1 LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ Điều 27. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư 1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản ...

Luật đầu tư Chương VIII Đầu tư ra nước ngoài
Luật đầu tư Chương VIII Đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư
 • 08 tháng 6, 2011

CHƯƠNG VIII ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Điều 74. Đầu tư ra nước ngoài 1. Nhà đầu tư được đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư. 2. Nhà ...

Luật đầu tư Chương VIII Đầu tư ra nước ngoài
Luật đầu tư Chương VIII Đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư
 • 08 tháng 6, 2011

CHƯƠNG VIII ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Điều 74. Đầu tư ra nước ngoài 1. Nhà đầu tư được đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư. 2. Nhà ...

Nghĩa vụ của nhà đầu tư
Nghĩa vụ của nhà đầu tư
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 24 tháng 4, 2011

Nghĩa vụ của nhà đầu tư - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Trực tiếp đầu tư xây dựng hệ thống ...

Danh sách hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Danh sách hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn hợp đồng
 • 24 tháng 4, 2011

Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản, Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê bất động ...

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 24 tháng 4, 2011

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản Hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản về cơ bản được tiến hành theo quy định về đầu tư nói ...

Dịch vụ lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
Dịch vụ lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
 • Tư vấn lập dự án
 • 21 tháng 4, 2011

Công ty luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ lập dự án đầu tư cho khách hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra luật sư chúng tôi nhận làm trọn gói về dự án đầu tư từ giai đoạn xin thủ tục đến bàn ...

Dịch vụ lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hải Dương
Dịch vụ lập dự án đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hải Dương
 • Tư vấn đầu tư
 • 21 tháng 4, 2011

Công ty luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ lập dự án đầu tư cho khách hàng trong và ngoài nước. Ngoài ra luật sư chúng tôi nhận làm trọn gói về dự án đầu tư từ giai đoạn xin thủ tục đến bàn ...

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
 • Tư vấn hiệu quả dự án
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt hiểu rằng hoạt động tư vấn không thể tách rời đào tạo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc cung cấp các ...

Tư vấn Dự án Đầu tư
Tư vấn Dự án Đầu tư
 • Tư vấn hiệu quả dự án
 • 16 tháng 4, 2011

Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn Dự án Đầu tư : Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở ...

Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 08 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn thành lập công ty liên doanh vàĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật