Tranh tụng luật dân sự

Thực tiễn tố tụng:
Thực tiễn tố tụng: "Ngâm án" thẩm phán bị "trảm"
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Việc “ngâm án” thể hiện ý thức trách nhiệm của người cầm cán cân công lý với công việc. Có những vụ án không phức tạp, thẩm phán vẫn cố tình “ngâm nga”, làm đương sự bức ...

Vướng mắc trong việc giải quyết án dân sự có yếu tố nước ngoài
Vướng mắc trong việc giải quyết án dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Còn nhiều vướng mắc và bất cập do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, không tương thích và do cả trình độ thẩm phán – rất nhiều thẩm phán phát biểu như vậy về thực tiễn xét xử án dân ...

Hệ thống các văn kiện pháp lý về Quyền con người
Hệ thống các văn kiện pháp lý về Quyền con người
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại trong thể kỷ 20 là đã tạo dựng được một hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người. Hệ thống này trước hết phải kể đến Hiến ...

Giới thiệu Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Giới thiệu Luật Thi hành án dân sự năm 2008
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Ngày 14/11/2008, Quốc hội Khoá XII tại kỳ họp thứ tư đã thông qua Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Nghị quyết về việc thi hành Luật thi hành án dân sự số 24/2008/QH12. Đây là hai văn bản ...

Quyền nhân thân của các nhân: Ảnh minh họa...hay ảnh gây họa
Quyền nhân thân của các nhân: Ảnh minh họa...hay ảnh gây họa
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Hiện nay, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, để sở hữu một chiếc máy ảnh chẳng khó khăn gì. Và việc sử dụng chúng cũng thật dễ dàng. Thành thử, nhiều "nghệ sĩ vườn" đã tận dụng ...

Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam
Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Nghĩa vụ là một tiểu phân ngành quan trọng của luật dân sự. Nếu phân biệt giữa luật dân sự và luật thương mại, thì luật nghĩa vụ là nền tảng đầy chất lý luận của luật thương mại. Các ...

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật công ty của Nhật và Luật doanh nghiệp của Việt Nam (Phần III)
Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật công ty của Nhật và Luật doanh nghiệp của Việt Nam (Phần III)
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Phần này sẽ chứng minh luận điểm đã nêu ở Phần I về các chiều kích trong tiếp nhận pháp luật nước ngoài là chiều trên xuống và chiều dưới lên. Để làm điều này, phần này sẽ phân tích hai ...

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật Công ty của Nhật và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam (phần 1)
Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật Công ty của Nhật và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam (phần 1)
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài là một vấn đề còn gây tranh luận, thậm chí gay gắt, trên thế giới (1). Chẳng hạn, Alan Watson cho rằng, việc tiếp nhận pháp luật nước ngoài diễn ra từ thời cổ ...

Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật Công ty của Nhật và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam (Phần II)
Tiếp nhận pháp luật nước ngoài: nhìn từ ví dụ Luật Công ty của Nhật và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam (Phần II)
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Chúng tôi muốn chứng minh rằng, một mặt các quy định về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là ví dụ khá điển hình về sự vay mượn máy móc pháp luật nước ngoài vào hệ thống pháp luật quốc gia. Mặt ...

Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên
Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ở tất cả các quốc ...

Trách nhiệm dân sự - so sánh và phê phán
Trách nhiệm dân sự - so sánh và phê phán
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Trách nhiệm dân sự luôn được các luật gia Việt Nam hiện nay xem là một loại trách nhiệm pháp lý - một vấn đề pháp lý quan trọng được nghiên cứu tổng quát... I. Khái niệm và đặc điểm ...

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, Công ước CISG và Bộ nguyên tắc Unidroit
Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, Công ước CISG và Bộ nguyên tắc Unidroit
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

Đối với hợp đồng thương mại quốc tế, khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng, một trong những chế tài được áp dụng phổ biến là bồi thường thiệt hại (1). Luật Thương mại Việt Nam 1997 và ...

Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở Quy Nhơn - Bình Định
Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở Quy Nhơn - Bình Định
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 29 tháng 6, 2011

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 22/2006/DS-GĐT NGÀY 07-9-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ... Ngày 07 tháng 9 năm 2006, tại trụ ...

Tranh tụng dân sự
Tranh tụng dân sự
 • Tranh tụng luật dân sự
 • 06 tháng 6, 2011

BVL LawFirm tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự. 1. Các tranh chấp về dân sự: Tranh chấp về quốc tịch; Tranh ...