Tranh tụng kinh doanh – thương mại

Đôi điều về giải thích pháp luật theo nghĩa rộng
Đôi điều về giải thích pháp luật theo nghĩa rộng
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Nguyên tắc bắt buộc đối với công việc giải thích pháp luật là phải mang đến được cho văn bản pháp luật một nghĩa chứa đựng trong ngôn ngữ của văn bản đó. Ở một góc độ khác, hoạt ...

Một số bất cập về quy định hình thức và nội dung của quyết định trọng tài trong Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam
Một số bất cập về quy định hình thức và nội dung của quyết định trọng tài trong Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Hình thức và nội dung của quyết định trọng tài được quy định trong pháp luật trọng tài của mọi quốc gia. Tuy nhiên, cách hiểu và áp dụng các quy định này ở các nước không hoàn toàn đồng ...

Luật áp dụng đối với thoả thuận trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế
Luật áp dụng đối với thoả thuận trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 29 tháng 6, 2011

Ở Việt Nam, khi bàn tới vấn đề luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế, người ta thường chỉ nhắc tới luật điều chỉnh nội dung tranh chấp và luật điều chỉnh tố tụng trọng tài ...

Tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại
Tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại
  • Tranh tụng kinh doanh – thương mại
  • 06 tháng 6, 2011

Chúng tôi tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh - thương mại như sau: 1. Các tranh chấp trong kinh doanh - thương mại: Tranh ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật