Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng
Số hiệu 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động _ Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 20/11/2006
Người ký: Lê Bạch Hồng
Tên file: Quy__inh_CLSP_lan_cuoi_da_ky[1].doc
Dung lượng: 165,888 bytes
Download tại đây
  • TAG :