Về việc ghi nghành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện trong Giấy đề nghị ĐKDN

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 25 lượt xem
  • 0 bình luận
Hỏi: Tôi muốn hỏi về việc ghi nghành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện trong Giấy đề nghị ĐKDN
Đáp: Về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP thì ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007. - Về việc ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: + Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau: ghi tên ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ngành, nghề kinh doanh có chứa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện). Đồng thời, ghi chi tiết tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ngay dưới tên ngành, nghề kinh doanh cấp 4 nêu trên. + Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại tại các văn bản pháp luật đó. - Đối với ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét, bổ sung mã mới. Căn cứ vào việc xem xét, bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh của cơ quan thống kê, Cơ quan Đăng ký kinh doanh xem xét việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 
================================================
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Tư vấn Luật Bắc Việt Luật để được hướng dẫn chi tiết.
Hoặc yêu cầu dịch vụ tại đây.
----------------------------
Công ty Luật Bắc Việt Luật
Số 39b, lô 6, Trung Yên 14, Khu đô thị mới Trung Yên - Đống Đa
Tel: 04.22155966 - 04. 22158486
Hotline: 0938-188-889 – 0988-631168 - 01687696666
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.dangkykinhdoanh.net
  • TAG :