Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ

Thành phần hồ sơ  : 1.  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu; 2.  Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh Rượu (nếu có). Số bộ hồ sơ: 1 bộ  
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật