Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thực hiện quảng cáo - Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa (đối với cá nhân tự quảng cáo) - Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng. - Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo - Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng đối với bảng, biển, pano, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng. - Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại. - Trưởng hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép đã cấp. - Đối với quảng cáo về thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao phải gửi kèm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn Số lượng hồ sơ (bộ): 02 bộ
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :