Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động...

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
Số hiệu 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 26/06/2007
Ngày hiệu lực: 10/07/2007
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Lê Bạch Hồng
Tên file: Thongtu_chuong_trinh_Bao_ho_lao_dong_lan3.doc
Dung lượng: 99,328 bytes
Download tại đây
  • TAG :