Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
Số hiệu 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế
Ngày ban hành: 10/01/2011
Ngày hiệu lực: 01/03/2011
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế
Tên file: TT_01_2011.doc
Dung lượng: 366,592 bytes
Download tại đây
  • TAG :