Thông tư Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Số hiệu 04 /2008/TT -BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 27/02/2008
Người ký: Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh
Tên file: Thong tu dk 04 - 08.doc
Dung lượng: 236,544 bytes
Download tại đây
  • TAG :