Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế; -    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; LUẬT SƯ TƯ VẤN: Theo quy định tại điểm 1, phần II Thôn tư số 85/2007/TT-BTC đối tượng thuộc diện đăng ký thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày: - Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư; - Bắt đầu hoạt động kinh trong trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh; - Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức cá nhân; - Bắt đầu tực hiện nghĩa vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; - Phát sinh nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập). Ví dụ: Hộ cá thể có thể được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mặt hàng bách hóa từ ngày 01/06/2009. Như vậy trong vòng 10 ngày đầu tháng 6 năm 2009 hộ cá thể nêu trên phải đến cơ quan thuế nơi có cơ sở kinh doanh đóng trụ sở để làm thủ tục hồ sơ xinh mã số thuế. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế - Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp, không thông qua đơn vị chi trả thu nhập đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú. - Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện việc đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu kèm theo bản kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được vượt quá số ngày quy định tạ Thông tư 85/2007/TT-BTC. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu điện, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế. Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế thông báo cho người nộp hồ sơ trong ngày nhận đủ hồ sơ  đối với trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu chính hoặc giao dịch điện tử. Địa phương đã thực hiện giải quyết hồ so đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp phép khắc dấu theo cơ chế liên thông “một cửa” thì thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuế là tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật