Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp được quy định như thế nào?

Tại công văn số 2206/TCT-CS ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 1987/CT-TTHT ngày 19/03/2009 của Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh  nghiệp ( TNDN) đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành, như sau:

Tại điểm 10, chuẩn mực số 14: “ Doanh thu và thu nhập khác” ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn cả 5 điều kiện sau:
  1. Doanh nghiệp đã chuyển gia o phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữa sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
  2. Doanh nghiệp ko còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
  4. Doanh nghiệp đã thu được xác địn tương đối chắc chắn;
  5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng”
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :