Sử dụng tạm thời tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận
Sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11119-2002: Gas cylinders of Composite construction – Specification and test methods (Chai chứa khí bằng vật liệu composite – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp kiểm tra),..
Số hiệu 65/2008/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/12/2008
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file: QD so 65 - chai Composite-11119.doc
Dung lượng: 52,224 bytes
Download tại đây
  • TAG :