Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận
Số hiệu 301/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động _ Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 06/03/2007
Ngày hiệu lực: 06/03/2007
Người ký: Lê Bạch Hồng
Tên file: QD_301_thanhlap_hoi_dong_danh_gia.doc
Dung lượng: 33,792 bytes
Download tại đây
  • TAG :