Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 19 lượt xem
  • 0 bình luận
Số hiệu 12/2007/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động _ Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 08/05/2007
Người ký: Lê Bạch Hồng
Tên file: Q__chi_dinh_to_chuc_kiem_dinh_chat_luong_hang_hoa_san_pham[1].doc
Dung lượng: 72,704 bytes
Download tại đây
  • TAG :